CẤM ĐỊA YÊU THÚ
20/01/2018

CẤM ĐỊA YÊU THÚ

 

 

-         Quý Tiên Nhân tham gia phụ bản tổ đội Cấm Địa Yêu Thú trong game sẽ nhận được phần thưởng giá trị là Túi Trang bị, điểm Vinh dự và điểm Danh vọng. Yêu cầu cấp độ Chuyển sinh 3, level 22 có thể vào Phụ bản.

-         Quý Tiên Nhân truy cập phụ bản Cấm Địa Yêu Thú từ giao diện màn hình chính của game.

-         Mỗi ngày, Quý Tiên Nhân có một lần vào phụ bản miễn phí.

-         Quý Tiên Nhân có thể tiến hành tìm tổ đội hoặc tự lập tổ đội của riêng mình. Khi lập tổ đội, có thể chọn lực độ khó của phụ bản bao gồm ba mức độ khác nhau: Thường, Khó, Luyện Ngục. Khi lập tổ đội, cũng có thể cài đặt lực chiến đề cử để các người chơi khác có thể vào tổ đội.

-         Sau khi lập tổ đội thành công, Tiên Nhân có thể gửi lời mời vào tổ đội đến các thành viên trong Bang hội, gửi lời mời đến toàn bộ kênh Thế giới hay lời mời đến những người chơi khác trong danh sách Hảo hữu.

-         Trong phụ bản Cấm Địa Yêu Thú có 1 BOSS, Quý Tiên Nhân tiêu diệt BOSS thành công có thể qua ải. BOSS sẽ không ngừng thay đổi các trạng thái Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Sau khi vào Phụ bản, người chơi sẽ ngẫu nhiên được sắp xếp thành một trong bốn trạng thái Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Giữa các thuộc tính tồn tại mối quan hệ tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Tấn công thuộc tính tương đồng hoặc không tương khắc thì sát thương sẽ không cộng thêm. Tấn công thuộc tính tương khắc thì sát thương nhân đôi. Thuộc tính bị tương khắc thì sát thương được chuyển hóa toàn bộ thành sinh mênh. Quý Tiên Nhân có thể dùng chức năng cổ vũ để gia tăng lực chiến giúp hỗ trợ chiến đấu trong phụ bản.