Gói Quà Nạp Lần Đầu
25/01/2018

Gói Quà Nạp Lần Đầu

Phần quà nạp lần đầu trong Tiên Kiếm Truyền Kỳ có giá trị vô cùng to lớn giúp các tiên gia trên con đường tu tiên đắc đạo, đua top server :

 Chỉ với 10k cho lần nạp đầu, nhận quà 3 ngày liên tục trị giá 6666 KNB :
Ngày 1 nhận :

- Vũ Khí phát sáng Tiêu Phong-Binh
- Cánh Tử Vân vi diệu rực rỡ
- 20.000 Mảnh Tinh Thần
- 100 KNB khóa
- Ô mở rộng túi hành trang

Ngày 2 nhận :

- Kim Tàm Vương tặng lượng exp cực lớn
- 5000 điểm danh vọng
- 5000 điểm thành tựu
- 50 vạn đồng khóa
- 666 KNB khóa + Túi bảo thạch 5

Ngày 3 nhận :

- Thẻ tầm bảo trang bị hiếm
- 50.000 Mảnh Tinh Thần
- 10 đan nâng cấp thú
- Thuốc x400% exp luyện công
- Túi đá 4