HỘ TỐNG TIÊN NỮ
19/01/2018

HỘ TỐNG TIÊN NỮ

 

 

-         Quý Tiên Nhân tham gia hoạt động hộ tống Tiên nữ trong game sẽ nhận được phần thưởng giá trị là EXP, Kim Nguyên Bảo khóa, Xu khóa.

-         Quý Tiên Nhân truy cập phụ bản Mê Tung Tiên Cảnh từ giao diện màn hình chính của game.

 

 

 

-         Mỗi ngày, Quý Tiên Nhân có ba lần tham gia hoạt động miễn phí. Có thể dùng Kim Nguyên Bảo để mua thêm số lần tham gia hoạt động.

-         Có tất cả bốn Tiên nữ với phẩm chất khác nhau từ thấp đến cao. Tiên Nhân hộ tống Tiên nữ phẩm chất càng cao thì phần thưởng nhận được càng lớn. Dùng Thẻ Mỹ Nữ để làm mới tăng phầm chất Tiên nữ. Tiên Nhân làm mới đến phẩm chất Tiên nữ cao nhất sẽ được nhận ngay phần thưởng là 60 Kim Nguyên Bảo khóa.

 

 

-         Quý Tiên Nhân khi hộ tống Tiên nữ có thể mua bảo hiểm với giá 10 Kim Nguyên Bảo. Sau khi mua bảo hiểm, nếu hộ tống Tiên nữ thành công sẽ nhận được 120% thưởng. Nếu hộ tống thất bại sẽ nhận được 100% thưởng. Nếu không mua bảo hiểm, hộ tống Tiên nữ thành công sẽ nhận được 100%. Nếu hộ tống thất bại sẽ nhận được 50% thưởng.

 

 

-         Hoạt động Hộ Tống Tiên Nữ diễn ra cả ngày. Nhưng nếu Quý Tiên Nhân hộ tống Tiên nữ trong khoảng thời gian 15:30-16:00 và 18:30-19:00 sẽ được nhận x2 thưởng.

 

 

-         Phụ bản Mê Tung Tiên Cảnh có năm tầng, mỗi tầng lại có năm dịch chuyển trận. Dịch chuyển trận có thể đưa Tiên Nhân tới tầng tiếp theo, cũng có thể đưa trở lại tầng trước hoặc bảo lưu tầng hiện tại. Nhiệm vụ của Tiên Nhân là tiêu diệt BOSS ẩn nấp trong các tầng Tiên Cảnh. Tiêu diệt BOSS ẩn nấp sẽ được nhận thưởng x2.

-         Trong quá trình hộ tống Tiên nữ, Quý Tiên Nhân có thể kích hoạt Thần Hựu để bảo vệ nhân vật khỏi bị người khác cướp hộ tống. Cũng có thể kêu gọi sự trợ giúp của các thành viên khác trong Bang hội.

-         Khi cướp hộ tống của người chơi khác, ba lần cướp đầu nhận được thưởng, các lần sau không nhận được thưởng.