HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP NHÂN VẬT
29/01/2018

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP NHÂN VẬT

 

 

-         Quý Tiên Nhân trong quá trình tham gia game chắc hẳn sẽ có lúc gặp khó khăn trên con đường tu tiên đắc đạo nhằm cường hóa năng lực nhân vật. Tiên Nhân có thể tham khảo từ cẩm nang Trợ thủ trong game để nhận được trợ giúp trong quá trình nâng cấp nhân vật.

-         Quý Tiên Nhân truy cập cẩm nang Trợ thủ từ giao diện màn hình chính của game.

-         Giao diện Cẩm nang Trợ thủ. Quý Tiên Nhân có thể dễ dàng truy cập các trợ giúp và các gợi ý để nâng cấp nhân vật như: Nâng cấp lực chiến, nâng cao cấp độ nhân vật, tìm kiếm Xu, tìm kiếm trang bị, tìm kiếm mảnh Tinh thần, tìm kiếm hoạt lực.

-         Để kiếm được nhiều exp nhằm góp phần đẩy nhanh tốc độ nâng cao cấp độ nhân vật, Quý Tiên Nhân có thể tham gia các hoạt động chính có thể kiếm được rất nhiều exp như:

o   Phụ bản cốt truyện: http://tienkiem.vn/chi-tiet/phu-ban-cot-truyen/1055.html

o   Phụ bản Liên Đài Vấn Đạo: http://tienkiem.vn/chi-tiet/lien-dai-van-dao/1059.html

o   Hoạt động Hộ tống Tiên nữ: http://tienkiem.vn/chi-tiet/ho-tong-tien-nu/57.html

o   Nhiệm vụ hàng ngày: http://tienkiem.vn/chi-tiet/nhiem-vu-hang-ngay/2064.html

-         Quý Tiên Nhân ấn vào nút lối tắt nhanh cạnh hoạt động muốn vào là có thể tiến thẳng đến hoạt động cần tìm.