Kết Hôn
29/01/2018

Kết Hôn

Trong Tiên Kiếm Truyền Kỳ các tiên gia có thể trải nghiệm hệ thống kết hôn sinh con vô cùng đặc biệt và thú vị mà chưa có ở bất kì game nào khác, để kết hôn cần 1 số điều kiện như sau :

1. Đối tượng kết hôn phải khác giới tính và đã là bạn bè, cấp độ của nhân vật phải từ 2 Chuyển 3 lv trở lên 


 

2.       Vào Lạc Viên sau đó chọn Cầu Hôn như trong hình

3.       Chọn đối tượng cầu hôn và phần quà cho vị hôn thê ( hôn phu ) của mình

4.       Chọn lời thề ước để cùng bạn đời tiến tới hôn nhân

5.       Giữ tay vào để điểm chỉ vào giấy hôn thú giữa 2 người, từ nay đã là vợ chồng hòa hợp làm một