KIM NGÂN BÍ CẢNH
20/01/2018

KIM NGÂN BÍ CẢNH

 

 

-         Quý Tiên Nhân tham gia phụ bản Kim Ngân Bí Cảnh trong game sẽ nhận được phần thưởng giá trị là Xu khóa.

-         Quý Tiên Nhân truy cập phụ bản Kim Ngân Bí Cảnh từ giao diện màn hình chính của game.

-         Mỗi ngày, Quý Tiên Nhân có một lần vào phụ bản miễn phí. Có thể dùng Kim Nguyên Bảo để mua thêm hai lượt vào phu bản.

-         Kim Ngân Bí Cảnh là phụ bản dạng đánh quái. Có tất cả năm đợt quái xuất hiện. Cứ năm phút làm mới đợt quái một lần. Tiên Nhân tiêu diệt hết đợt quái trước thời điểm đợt quái sau xuất hiện sẽ được nhận thưởng càng lớn. Sau khi phụ bản kết thúc, tổng kết lượng quái tiêu diệt càng nhiều nhận thưởng càng lớn.