KỸ NĂNG SỐNG
19/01/2018

KỸ NĂNG SỐNG

 

 

-         Quý Tiên Nhân ngoài việc học các kỹ năng môn phái còn có thể học các kỹ năng sống để trợ giúp thêm trong quá trình tu tiên đắc đạo.

-         Quý Tiên Nhân truy cập tính năng Kỹ năng sống từ giao diện màn hình chính của game.

 

 

-         Có bốn loại kỹ năng sống để Quý Tiên Nhân có thể chọn lựa học tập.

o   Phụ Ma Thuật: Kỹ xảo Phụ ma do Thượng Cổ Tiên Giới để lại, có thể tăng thuộc tính trang bị. Tiên Nhân học tập kỹ năng này có thể chế tạo ra các loại Phù Vũ Khí.

o   Thuật rèn: Tuyệt kỹ thợ lành nghề , có thể rèn nhận cấp khác nhau, có tỉ lệ xuất hiện trang bị kèm thuộc tính may mắn. Tiên Nhân học tập kỹ năng này có thể chế tạo trang bị Nhẫn.

o   Luyện Kim Chi Thuật: Tiên Nhân học tập kỹ năng này có thể chế tạo trang bị Dây chuyền.

o   Thuật Chế Thuốc: Có thể dùng các dược liệu khác nhau để chế tạo ra các loại thuốc hiệu quả. Tiên Nhân học tập kỹ năng này có thể chế tạo các loại thuốc hồi máu và nội lực.

 

 

-         Quý Tiên Nhân cần nâng cấp level kỹ năng sống của mình để có thể chế tạo những món đồ trân phẩm. Level kỹ năng sống càng cao thì sẽ chế tạo được những món đồ quý tương ứng.

-         Quý Tiên Nhân nâng cấp level kỹ năng sống hay chế tạo trang bị đều cần tiêu tốn điểm hoạt lực. Tham gia các hoạt động hàng ngày trong game có thể nhận được điểm hoạt lực.