LIÊN ĐÀI VẤN ĐẠO
20/01/2018

LIÊN ĐÀI VẤN ĐẠO

 

 

-         Quý Tiên Nhân tham gia phụ bản Liên Đài Vấn Đạo trong game sẽ nhận được phần thưởng giá trị là EXP.

-         Quý Tiên Nhân truy cập phụ bản Liên Đài Vấn Đạo từ giao diện màn hình chính của game.

-         Mỗi ngày, Quý Tiên Nhân có ba lần vào phụ bản miễn phí. Có thể dùng Kim Nguyên Bảo để mua thêm hai lượt vào phu bản.

-         Liên Đài Vấn Đạo là phụ bản dạng đánh quái. Có tất cả ba đợt quái xuất hiện. Cứ năm phút làm mới đợt quái một lần. Tiên Nhân tiêu diệt hết đợt quái trước thời điểm đợt quái sau xuất hiện sẽ được nhận thưởng càng lớn. Sau khi phụ bản kết thúc, tổng kết lượng quái tiêu diệt càng nhiều nhận thưởng càng lớn.