NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY
29/01/2018

NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY

 

 

-         Quý Tiên Nhân tham gia hệ thống Nhiệm vụ hàng ngày trong game sẽ nhận được phần thưởng giá trị bao gồm EXP và Xu khóa.

-         Quý Tiên Nhân truy cập Nhiệm vụ hàng ngày từ giao diện màn hình chính của game.

-         Hệ thống Nhiệm vụ hàng ngày gồm 10 nhiệm vụ để Quý Tiên Nhân tham gia. Các nhiệm vụ hàng ngày là nhiệm vụ tiêu diệt quái chỉ định.

-         Khi nhận nhiệm vụ, sẽ có cấp sao đánh giá của nhiệm vụ. Nhiệm vụ có cấp sao đánh giá càng cao thì phần thưởng nhận được càng lớn. Quý Tiên Gia có thể dùng 100,000 Xu khóa để tiến hành làm mới cấp sao của nhiệm vụ.

-         Sau khi hoàn thành hết 10 nhiệm vụ, Quý Tiên gia sẽ được nhận thêm phần thưởng hoàn thành.

-         Quý Tiên Gia cũng có thể dùng 200 Kim nguyên bảo để hoàn thành nhanh 10 Nhiệm vụ hàng ngày.