Pháp Thần
19/01/2018

Pháp Thần

Tuyệt kỹ: Bát Hoang Hỏa Long

Đặc Điểm :

Ø  Trời sinh ngân cốt, tinh thông ngũ hành. Chưởng pháp của môn đồ Pháp Thần là vô biên vô lượng

Ø  Pháp công tầm xa, linh hoạt khống chế, trường thương xông pha, càn quét trận mạc