PHỤ BẢN CỐT TRUYỆN
20/01/2018

PHỤ BẢN CỐT TRUYỆN

 

 

-         Quý Tiên Nhân tham gia hệ thống Phụ bản cốt truyện trong game sẽ nhận được phần thưởng giá trị bao gồm EXP, Xu khóa, Thẻ thể lực, Túi quà ngẫu nhiên.

-         Quý Tiên Nhân truy cập Phụ bản cốt truyện từ giao diện màn hình chính của game.

-         Phụ bản cốt truyện chia ra Ải thường và Ải Luyện Ngục. Vượt Ải thường cần tốn điểm Thể lực. Mỗi 5 phút người chơi có thể hồi 1 điểm Thể lực. Ngoài ra, người chơi có thể dùng Kim nguyên bảo để mua thêm điểm Thể lực.

-         Vượt thành công Ải thường tương ứng có thể mở khóa Ải Luyện Ngục. Ải Luyện Ngục có độ khó cao hơn. Chính vì thế phần thưởng vượt ải cũng vô cùng giá trị bao gồm Rương trang bị, Đá cường hóa, Đá tăng sao và Mảnh Tinh thần.

-         Quý Tiên Nhân vượt Ải thường thành công sẽ nhận được đánh giá số sao. Tích lũy đạt số sao nhất định có thể nhận Rương thưởng thành tựu.

-         Ngoài ra, số sao còn dùng để kích hoạt Thần khởi giúp nâng cao thuộc tính nhân vật.

-         Quý Tiên Nhân vượt Ải thường nhận đánh giá 3 sao có thể tiến hành càn quét Phụ bản. Mỗi lần càn quét Phụ bản tiêu tốn một Khóa Thiên Cơ.