PHÚC LỢI
19/01/2018

PHÚC LỢI

 

 

-         Quý Tiên Nhân tham gia game hãy chú ý để ý phần Phúc Lợi để nhận những phần quà thành tựu giá trị trong quá trình tu tiên đắc đạo.

-         Quý Tiên Nhân truy cập Phúc Lợi từ giao diện màn hình chính của game.

 

 

-         Quý Tiên Nhân điểm danh hàng ngày khi tham gia game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị. 

 

 

-         Quý Tiên Nhân đăng nhập game trong bảy ngày đầu sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

 

-         Quý Tiên Nhân tu tiên đắc đạo đạt đẳng cấp chỉ định sẽ nhận được phần quà thành tựu giá trị.

 

 

-         Nếu Quý Tiên Nhân chưa tham gia đủ các hoạt động của ngày hôm trước thì hôm sau có thể nhận lại các phần quà hoạt động còn thiếu chưa tham gia. Quý Tiên Nhân có thể nhận miễn phí bằng 50% tài nguyên chưa nhận của hôm trước. Hoặc có thể dùng Kim Nguyên Bảo để nhận lại 100% tài nguyên.

 

 

-         Phần quà nhận qua Giftcode.

 

 

-         Vào khoảng thời gian 12:00-14:00 và 18:00-20:00 mỗi ngày, Quý Tiên Nhân có thể nhận miễn phí 50 điểm hành động.