Thiết Phiến
19/01/2018

Thiết Phiến

Tuyệt kỹ : Quỷ Phiến Kinh Thiên

Đặc Điểm :

Ø  Hành tung bí ẩn, ra tay tàn độc. Đệ tử Thiết Phiến môn đi đến đâu là tam giới hồn phiêu phách lạc.

Ø  Cận chiến bạo kích, sát thương cực đại, xuyên thấu cực cao, trăm trận trăm thắng.