tham gia hệ thống Phụ bản cốt truyện trong game sẽ nhận được phần thưởng giá trị bao gồm EXP, Xu khóa, Thẻ thể lực, Túi quà ngẫu nhiên.