Trong Tiên Kiếm Truyền Kỳ có rất nhiều các sự kiện vô cùng hấp dẫn không thể bỏ qua. Sự kiện đua top cũng là một trong những sự kiện được rất nhiều vị tiên gia tham gia.
Phần quà nạp lần đầu trong Tiên Kiếm Truyền Kỳ có giá trị vô cùng to lớn giúp các tiên gia trên con đường tu tiên đắc đạo, đua top server