Trong Tiên Kiếm Truyền Kỳ các tiên gia có thể trải nghiệm hệ thống kết hôn sinh con vô cùng đặc biệt và thú vị mà chưa có ở bất kì game nào khác
tham gia phụ bản Liên Đài Vấn Đạo trong game sẽ nhận được phần thưởng giá trị là EXP.
tham gia phụ bản Kim Ngân Bí Cảnh trong game sẽ nhận được phần thưởng giá trị là Xu khóa.
tham gia phụ bản tổ đội Cấm Địa Yêu Thú trong game sẽ nhận được phần thưởng giá trị là Túi Trang bị, điểm Vinh dự và điểm Danh vọng. Yêu cầu cấp độ Chuyển sinh 3, level 22 có thể vào Phụ bản.
Đầu
1
2
3
4
Cuối